FELSEFE

Garplılaşmanın Neresindeyiz? (Mümtaz Turhan)

Garplılaşmanın Neresindeyiz? (Mümtaz Turhan)

"Garp medeniyetinin esas unsurları ilim, ameli hayata tatbikinden ibaret olan teknik, insan haklarını teminat altına alan hukuk ve hürriyettir. Hakiki Garplılık ise bunların prensiplerine bağlılıktır"."

Kitabı İncele
İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü

İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü

"Bu incelemede, on yedinci yüzyıldan bu yana bilim ve teknoloji ile güçlenen Batı medeniyeti karşısınaki zaafların doğurduğu medeniyet sarsıntısının ve kültür bölünmesinin tahlili ön plana çıkıyor."

Kitabı İncele
İnsan İnanan Bir Varlık (Yılmaz Özakpınar)

İnsan İnanan Bir Varlık (Yılmaz Özakpınar)

"İnsan, bu dramatik durumuna nasıl bir çözüm bulacaktır? Bu eser, insanın kendini içinde bulduğu belirsizliğe çözüm arama çabalarının mantığını tahlil ediyor."

Kitabı İncele
Sokrates’in Savunması (Platon)

Sokrates’in Savunması (Platon)

"Antik Yunanda mahkemelerin yapısı ve işleyişini ele alır. Sokates felsefenin temelleri hakkında bilgi verir ve aynı zamanda cehaletle nasıl mücadele edileceğini de gösteren sihirli bir reçetedir."

Kitabı İncele
Ekin Sapı Devrimi (Masaobu Fukuoka)

Ekin Sapı Devrimi (Masaobu Fukuoka)

"Japonya'nın küçük bir köyünde 60 yıldır sürdürdüğü doğal tarım yöntemiyle, doğanın kendini ve insanı nasıl onarabildiğini bütün açıklığıyla göz önüne seriyor."

Kitabı İncele
Deliliğe Övgü (Erasmus)

Deliliğe Övgü (Erasmus)

Kuzey Avrupa Rönesansı'nın en önemli hümanistlerinden olan Erasmus, filolojik yöntemleri kullanarak tarihsel-eleştirel geçmiş araştırmalarının temelini attı.

Kitabı İncele
Kesin İnançlılar (Eric Hoffer)

Kesin İnançlılar (Eric Hoffer)

Kesin İnançlılar, temelde kitle hareketlerinin ve bu hareketlere katılan bireylerin psiko-politikasına dair önemli ve provokatif düşünceler barındıran bir eser.

Kitabı İncele
Hay Bin Yakzan (İbn Sina / İbn Tufeyl)

Hay Bin Yakzan (İbn Sina / İbn Tufeyl)

"14. yüzyıldan başlayarak bellibaşlı Avrupa dillerine çevrildi; Defoe, Bacon, Spinoza ve More gibi pek çok düşünür ve sanatçı üzerinde etkili oldu."

Kitabı İncele

Doğan Cüceloğlu Sözleri

Bir ailede doğan çocuğun mutluluğundan sadece o anne baba değil, kademe kademe tüm toplum sorumludur. (Doğan Cüceloğlu / Facebook 30.12.2017)